Türkmen dili Türkmen dili

SATLYK JAÝ

Goşulan wagty 1 aý öň
ID #11633
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
Bahasyny soraň
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
SATLYK JAÝ
Goşulan wagty 1 aý öň

Giňişleýin maglumat

Svaboda 1 komnat 2 edilen 3/3 remontly pol parket atassaja jaý pirapiskada adam yok
baha 19000$ SATLYK JAÝ
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936254xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  BAHAR
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936254xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  BAHAR
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri