Türkmen dili Türkmen dili

Satlyk jay 1 kom taslama

Turkmenistan, Ahal, Aşgabat
Goşulan wagty 2 aý öň
ID #12204
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Satlyk jay 1 kom taslama
Turkmenistan, Ahal, Aşgabat,
Goşulan wagty 2 aý öň

Giňişleýin maglumat

Kosi taslama 1 komnat 4 etaz 2 edilen baha 27.300 gyssagly Satlyk jay 1 kom taslama
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936588xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Han
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936588xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Han
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Turkmenistan, Ahal, Aşgabat