Türkmen dili Türkmen dili

SATLYK GETDAR!!!

Goşulan wagty 1 hepde öň
ID #9713
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Bahasyny soraň
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
SATLYK GETDAR!!!
Goşulan wagty 1 hepde öň

Giňişleýin maglumat

DAYHANLAR UCUN ULY SOTOKLY GETDAR YER ICINDE 7 KOMNAT PLAN BAR 11 YATAGYN PUNDAMENDI GUYULAN GALAN ZADY JAN EDAYIN BAHA ???

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  BAHAR
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936254xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  BAHAR
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri