Türkmen dili Türkmen dili

плановой жай

Turkmenistan, Balkan, Balkanabat
Goşulan wagty 1 ýyl öň
ID #2526
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
600000 Manat
плановой жай
Turkmenistan, Balkan, Balkanabat,
Goşulan wagty 1 ýyl öň

Giňişleýin maglumat

Сатлык жай 4-отаглы яшайыш тайяр жай
Кухня баня ичинде 8-куб бассейн бар
римонт нормалны орта йерлешйан йери
шахер балканабат кв 1-нжи балканоба
Бахасы 3-млярт конеден
Отправить сообщение продавцуНачать переписку на сайте

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Myhman
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  600000 Manat
  Habarlaşmak üçin No phone nuxxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Myhman
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Turkmenistan, Balkan, Balkanabat