Türkmen dili Türkmen dili

Melek kafe shaher ichine dasdawka edyas

Goşulan wagty 2 hepde öň
ID #14399
1 photo
Paýlaş
Bahasyny soraň
Bildirişiň görnüşi: Kireýne
Melek kafe shaher ichine dasdawka edyas
Goşulan wagty 2 hepde öň

Giňişleýin maglumat

Salam
Melek kafe size durli gornushli tagamly naharlary we doner etli we towukly hamyrly onumleri
Shaher ichine oyunize we ishleyan ofislara firmalar eltip bermek (dasdawka) bar
200 mantdan Melek kafe shaher ichine dasdawka edyas
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  "Satlyk" ücretsiz İlan sitesinde ne bulduğunu söyle.

  +9936170xxxx Göster
  Seller's picture
  Private person
  Registered on 4. Sep 2020
  Şu № 14399 bildişi pozmak (удалить)
  Babajan
  0 votes

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936170xxxx

  Satıcı bilgisi

  Seller's picture
  Private person
  Registered on 2020-09-04

  İlan yeri

  Satyjy bellänok ýeri