Türkmen dili Türkmen dili

Kwartira gerek

Goşulan wagty 1 hepde öň
ID #9720
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
3000 Manat
Bildirişiň görnüşi: Kireýne
Kwartira gerek
Goşulan wagty 1 hepde öň

Giňişleýin maglumat

Biz 4 talyp oglan. Bize 2 yada 3 komnatly keartira gerek bahasy 3000 manada cenli bolya remonty gowy bolmaly

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Guga
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  3000 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936593xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Guga
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri