Türkmen dili Türkmen dili

Satlyk jay

Turkmenistan, Ahal, Aşgabat
Goşulan wagty 1 ýyl öň
ID #3314
1 photo
Paýlaş
Ücretsiz
Satlyk jay
Turkmenistan, Ahal, Aşgabat,
Goşulan wagty 1 ýyl öň

Giňişleýin maglumat

SATLYK JAÝ GYSSAGLY;

Ýerleşyän yeri : Aşgabat Çoganly şäheri Mäti Köse köçesi 10-nji jaý.
KOMNAT SANY: 7

BAHASY: SWERH OPLATA

OBMEN: 3 komnatly jaya

Habarlaşmak üçin oý telefon: 737465

El telefonymyz: +99364666219

BEÝLEKI MAGLUMATLARY JAŇ ÜSTI BILEN ANYKLAP BILERSIŇIZ ÝA-DA GELIP HEM GÖRÜP BILERSIŇIZ! Satlyk jay
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  No phone number Doly görkezmek
  Seller's picture
  Myhman
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Ücretsiz
  Habarlaşmak üçin No phone nuxxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Myhman
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Turkmenistan, Ahal, Aşgabat