Türkmen dili Türkmen dili

Paroma munmankan sag tarapda dimitrde jay satlyk

Goşulan wagty 1 ýyl öň
ID #10000
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Paroma munmankan sag tarapda dimitrde jay satlyk
Goşulan wagty 1 ýyl öň

Giňişleýin maglumat

Pylan Jay satlyk Paroma munmankan sag tarapda dimitrde jay satlyk
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  "Satlyk" ücretsiz İlan sitesinde ne bulduğunu söyle.

  6331xxxx Göster
  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl
  Şu № 10000 bildişi pozmak (удалить)

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin 6331xxxx

  Satıcı bilgisi

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  İlan yeri

  Satyjy bellänok ýeri