Türkmen dili Türkmen dili

Jay satýan 5 komnatly

Goşulan wagty 4 hepde öň
ID #12511
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
2000000 Manat
Jay satýan 5 komnatly
Goşulan wagty 4 hepde öň

Giňişleýin maglumat

Mary şäher Mukam köçe 6 sotka ýeri bar 1 etažly tel 65891576 Jay satýan 5 komnatly
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936589xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  2000000 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936589xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri