Türkmen dili Türkmen dili

Dync alys oyi satyan 11 otag

Turkmenistan, Balkan
Goşulan wagty 2 aý öň
ID #9021
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Dync alys oyi satyan 11 otag
Turkmenistan, Balkan,
Goşulan wagty 2 aý öň

Giňişleýin maglumat

satyan dync alys oyi Hazar saherinde.denize golay.gowy arassa plyajy bar.islap dur

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Eziz
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936518xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Eziz
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Turkmenistan, Balkan