Türkmen dili Türkmen dili

2 комнаты дешево

Goşulan wagty 1 hepde öň
ID #9639
1 photo
31500 Manat
2 комнаты дешево
Goşulan wagty 1 hepde öň

Giňişleýin maglumat

Гаудан В 2 комнаты 31500

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Анонимно
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  31500 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936511xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Анонимно
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri