Türkmen dili Türkmen dili

Сатлык план жай

Goşulan wagty 1 aý öň
ID #11634
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
120000 Manat
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Сатлык план жай
Goşulan wagty 1 aý öň

Giňişleýin maglumat

Сатлык жай 5комнат 32соток4.5гекдар ери бар . Баглары, дереклери бар бахасы 600млн онушык бар Сатлык план жай
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936483xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Абдыжелил
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  120000 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936483xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Абдыжелил
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri