Türkmen dili Türkmen dili

GYSSAGLY SATYLYAR

Turkmenistan, Daşoguz
Goşulan wagty 5 aý öň
ID #10739
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
300 Manat
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
GYSSAGLY SATYLYAR
Turkmenistan, Daşoguz,
Goşulan wagty 5 aý öň

Giňişleýin maglumat

Garaporsanda 16 sotok yerde, 6-komnat +dalan edilip salynan, 2-komnatda yashalyar, yene 2-komnat basyrylan galany basyrylmadyk. Bahasy: 300 mln (boljak yeri) GYSSAGLY SATYLYAR
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936472xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Perman
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  300 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936472xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Perman
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Turkmenistan, Daşoguz