Türkmen dili Türkmen dili

Arenda Täze Zaman jay

Goşulan wagty 1 ýyl öň
ID #7645
1 - 2 of 2
Paýlaş
850 Manat
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Kireýne
Arenda Täze Zaman jay
Goşulan wagty 1 ýyl öň

Giňişleýin maglumat

Arassaja maşgala, Ahal ilinden bolsa kem däl'.
Gazanjak bolup arenda beremok. Üns-lije okaň!
ARENDA Täze Zamanda 4 otagly jay, 1 otagynda adam bolyar - 50 yaşly aýal maşgala. 2 sany uly otag we ullakan zal boş. Kuhnýa örän uly.
Ekine, jaýyň içine we daşyna özinki ýaly edip seretjek adamlary gözleýän.
Duýdurýan! Jaý täze! İçinde goşy yok!
Bahasyny maslahatlaşarys. Arenda Täze Zaman jay
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  "Satlyk" ücretsiz İlan sitesinde ne bulduğunu söyle.

  +9936319xxxx Göster
  Seller's picture
  Zaman
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  850 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936319xxxx

  Satıcı bilgisi

  Seller's picture
  Zaman
  Agza däl

  İlan yeri

  Satyjy bellänok ýeri