Türkmen dili Türkmen dili

Jay aljak Garabekden satjak adamlar mana yazsyn

Goşulan wagty 9 aý öň
ID #11665
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
Bahasyny soraň
Jay aljak Garabekden satjak adamlar mana yazsyn
Goşulan wagty 9 aý öň

Giňişleýin maglumat

Hay aljak Garbekden Jay aljak Garabekden satjak adamlar mana yazsyn
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  "Satlyk" ücretsiz İlan sitesinde ne bulduğunu söyle.

  +9936445xxxx Göster
  Seller's picture
  Dayanc
  Agza däl
  Şu № 11665 bildişi pozmak (удалить)

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936445xxxx

  Satıcı bilgisi

  Seller's picture
  Dayanc
  Agza däl

  İlan yeri

  Satyjy bellänok ýeri