Türkmen dili Türkmen dili

Jay aljak Garabekden satjak adamlar mana yazsyn

Goşulan wagty 1 aý öň
ID #11665
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
Bahasyny soraň
Jay aljak Garabekden satjak adamlar mana yazsyn
Goşulan wagty 1 aý öň

Giňişleýin maglumat

Hay aljak Garbekden Jay aljak Garabekden satjak adamlar mana yazsyn
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936445xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Dayanc
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936445xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Dayanc
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri