Türkmen dili Türkmen dili

Eyesinden satlyk jay

Goşulan wagty 10 aý öň
ID #6217
1 photo
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Eyesinden satlyk jay
Goşulan wagty 10 aý öň

Giňişleýin maglumat

Gurbansoltsn eje kocanin ugry 4/2 panel dom 3 komnat arassa taze remontly onushyk bolar
Отправить сообщение продавцуНачать переписку на сайте

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936545xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri