Türkmen dili Türkmen dili

Arenda jay gerek uzak mohletli shaher ichinden

Goşulan wagty 1 aý öň
ID #11681
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
2000 Manat
Bildirişiň görnüşi: Kireýne
Arenda jay gerek uzak mohletli shaher ichinden
Goşulan wagty 1 aý öň

Giňişleýin maglumat

uzak mohlet yashamana bahasy 2000 towerek gowja ahli shertleri doredilen bolmaly mashgala uchin gerek arenda jay gerek uzak mohletli shaher ichinden
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936117xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Begench
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  2000 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936117xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Begench
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri