Türkmen dili Türkmen dili

Arenda Gurtly elitka

Goşulan wagty 3 aý öň
ID #10269
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
2400 Manat
Bildirişiň görnüşi: Kireýne
Arenda Gurtly elitka
Goşulan wagty 3 aý öň

Giňişleýin maglumat

Arenda Gurtly elitka 2etaz 3kom (gossyz) 2400manat

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  2400 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936255xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri