Türkmen dili Türkmen dili

Maryda jaý bar satlyk

Goşulan wagty 1 aý öň
ID #11199
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Bahasyny soraň
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Maryda jaý bar satlyk
Goşulan wagty 1 aý öň

Giňişleýin maglumat

Aga Hanjaýew köçe täze aptegiń 2 etaž 3 kom giň prihoşka arassa remont bahasy 2.200 mlrd

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Rowana nur
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936149xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Rowana nur
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri