Türkmen dili Türkmen dili

Maryda satlyk jaý bar

Goşulan wagty 1 aý öň
ID #11198
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Bahasyny soraň
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Maryda satlyk jaý bar
Goşulan wagty 1 aý öň

Giňişleýin maglumat

Titowyň ugrunda Lakumanyň ýanynda 2-nji etaž 4 kom edilen ýewro remontly kerpiç jaý baha 2.050 mlrd

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Rowana nur
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936385xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Rowana nur
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri