Türkmen dili Türkmen dili

Mir 6 jay

Goşulan wagty 1 aý öň
ID #10232
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
44 $
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Mir 6 jay
Goşulan wagty 1 aý öň

Giňişleýin maglumat

mir 6 9/6 arasa remont 44 onusuk bar howlukmac 87 kw
Отправить сообщение продавцуНачать переписку на сайте

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  berdi
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  44 $
  Habarlaşmak üçin +9936567xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  berdi
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri