Türkmen dili Türkmen dili

2 komnat

Goşulan wagty 1 aý öň
ID #11982
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
2 komnat
Goşulan wagty 1 aý öň

Giňişleýin maglumat

Ors bazar, wysokopotolochka, 2/1 etaj, 3komnat 2 edilen, mebel, tehnika, hemme zady galyar. Girip yashabermeli 2 komnat
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936588xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936588xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri