Türkmen dili Türkmen dili

Мир4 Евро ремонт 2комнат

Goşulan wagty 3 aý öň
ID #11524
1 photo
Paýlaş
Bahasyny soraň
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Мир4 Евро ремонт 2комнат
Goşulan wagty 3 aý öň

Giňişleýin maglumat

Мир4 Евро ремонт 2комнат цена 31000 Мир4 Евро ремонт 2комнат
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936204xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Гуванч
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936204xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Гуванч
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri