Gözleg
Türkmen dili TK

Jay satyn aljak 2 komnatly Dasoguz şaherinden

Goşulan wagty 1 hepde öň
ID #5780
QR CODE
1 photo
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Ulanylan
Bildirişiň görnüşi: Satyn alýan
Jay satyn aljak 2 komnatly Dasoguz şaherinden
Goşulan wagty 1 hepde öň

Giňişleýin maglumat

Ďasoguz şaherinden 2komnatly jay gerek satyn aljak

Additional information

Telefon: +99361091228

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Batyr
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936109xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Batyr
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri