Türkmen dili Türkmen dili

Jay gozleyan kwartira

Goşulan wagty 1 aý öň
ID #11957
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
Bahasyny soraň
Jay gozleyan kwartira
Goşulan wagty 1 aý öň

Giňişleýin maglumat

Turkmenabatdan kwartira gozleyan pes oylerden Jay gozleyan kwartira
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936398xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Gulruh
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936398xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Gulruh
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri