Türkmen dili Türkmen dili

Jay gozleyan kwartira

Goşulan wagty 8 aý öň
ID #11957
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
Bahasyny soraň
Jay gozleyan kwartira
Goşulan wagty 8 aý öň

Giňişleýin maglumat

Turkmenabatdan kwartira gozleyan pes oylerden Jay gozleyan kwartira
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  "Satlyk" ücretsiz İlan sitesinde ne bulduğunu söyle.

  +9936398xxxx Göster
  Seller's picture
  Gulruh
  Agza däl
  Şu № 11957 bildişi pozmak (удалить)

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936398xxxx

  Satıcı bilgisi

  Seller's picture
  Gulruh
  Agza däl

  İlan yeri

  Satyjy bellänok ýeri