Türkmen dili Türkmen dili

Arenda jay

Turkmenistan, Balkan
Goşulan wagty 9 aý öň
ID #5836
1 photo
1400 Manat
Arenda jay
Turkmenistan, Balkan,
Goşulan wagty 9 aý öň

Giňişleýin maglumat

2 komnatly jay arenda berilyar ici gosly howlysy bar onysyp bolar

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  1400 Manat
  Habarlaşmak üçin No phone nuxxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Turkmenistan, Balkan