Türkmen dili Türkmen dili

2 komnatly jaý alýas

Goşulan wagty 1 hepde öň
ID #14684
1 photo
Paýlaş
Bahasyny soraň
Bildirişiň görnüşi: Satyn alýan
2 komnatly jaý alýas
Goşulan wagty 1 hepde öň

Giňişleýin maglumat

11 mk 1 nji 2 nji etajdan 2 komnat gaudanka gerek 2 komnatly jaý alýas
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  "Satlyk" ücretsiz İlan sitesinde ne bulduğunu söyle.

  +9936564xxxx Göster
  Seller's picture
  Maksat
  Agza däl
  Şu № 14684 bildişi pozmak (удалить)

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936564xxxx

  Satıcı bilgisi

  Seller's picture
  Maksat
  Agza däl

  İlan yeri

  Satyjy bellänok ýeri