Türkmen dili Türkmen dili

1komnat, 2 edilen

Goşulan wagty 1 aý öň
ID #11240
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
1komnat, 2 edilen
Goşulan wagty 1 aý öň

Giňişleýin maglumat

11 mkr 4 etajka, 1 etaj, 2 edilen. Ýewro remont. Hemme zady galýar. Podwal-da bar.

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936588xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri