Türkmen dili Türkmen dili

1 kom satlyk jay

Goşulan wagty 4 aý öň
ID #10741
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
Bahasyny soraň
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
1 kom satlyk jay
Goşulan wagty 4 aý öň

Giňişleýin maglumat

Ponelka 9 mkr 1kom. 42kw. 4/4 etaj.a. baha 21 torg umestin. 1 kom satlyk jay
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936542xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936542xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri