Türkmen dili Türkmen dili

Witrina polka

Turkmenistan, Balkan, Balkanabat
Goşulan wagty 3 aý öň
ID #10400
1 - 2 of 3
Paýlaş
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Ulanylan
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Witrina polka
Turkmenistan, Balkan, Balkanabat,
Goşulan wagty 3 aý öň

Giňişleýin maglumat

Witrina polka witrina polka
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936460xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  rejep
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936460xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  rejep
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Turkmenistan, Balkan, Balkanabat