Türkmen dili Türkmen dili

Kafe we magazyn

Goşulan wagty 3 aý öň
ID #10618
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
Bahasyny soraň
Kafe we magazyn
Goşulan wagty 3 aý öň

Giňişleýin maglumat

Kafe we magazyn ikise bile ýerlesýä egesinde dakumenlary taýyn içinin bar zadyny goýýar gyssagly satýar. Kafe we magazyn
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936345xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Batyr
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936345xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Batyr
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri