Türkmen dili Türkmen dili

Isgar gerek magazyna

Goşulan wagty 5 aý öň
ID #9192
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
1500 Manat
Isgar gerek magazyna
Goşulan wagty 5 aý öň

Giňişleýin maglumat

Gowdanda magazynda islap biljek arassa sowdadan basy cykyan gerek tapawudy yok.aylyk haky 1.500Tm kone puldan 7.500mln

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Serdar
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  1500 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936571xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Serdar
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri