Iphone 6S 128 gyz ullanan 1 eyesi renki golk

Goşulan wagty 3 gün öň
ID #4018
QR CODE
Seller did not upload any pictures Seller did not upload any pictures
18 Manat
Ýagdaýy: Ulanylan
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Iphone 6S 128 gyz ullanan 1 eyesi renki golk
Goşulan wagty 3 gün öň

Giňişleýin maglumat

kichirak chyzyklary bar yeri ag. hemme zady bar

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Seller's picture

  Arslan

  Bahasy naçe?
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  18 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936188xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri