Türkmen dili Türkmen dili

Vertu zapcas un

Turkmenistan, Ahal, Aşgabat
Goşulan wagty 8 aý öň
ID #8531
1 - 2 of 2
Paýlaş
250 Manat
Ýagdaýy: Ulanylan
Vertu zapcas un
Turkmenistan, Ahal, Aşgabat,
Goşulan wagty 8 aý öň

Giňişleýin maglumat

Yagday gowy isleya kemi anteny tutanok, kalonkasy islanok telin dine ozi bar onusyk bolor Vertu zapcas un
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936396xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  250 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936396xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Turkmenistan, Ahal, Aşgabat