Türkmen dili Türkmen dili

BLU vivo 5r

Goşulan wagty 1 aý öň
ID #11723
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
1100 Manat
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
BLU vivo 5r
Goşulan wagty 1 aý öň

Giňişleýin maglumat

Yyly 2016 hemme zatlary bar pamyat 3/32 4g bar zaryad govy saklaya BLU vivo 5r
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936248xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Private person
  Registered on 25. Aug 2019
  Niyaz
  0 votes

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  1100 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936248xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Private person
  Registered on 2019-08-25

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri