Türkmen dili Türkmen dili

Taleye garaýas Allah'yñ ýazan gowy gunine iterýäs!!!

Turkmenistan, Ahal, Aşgabat
Goşulan wagty 1 hepde öň
ID #12322
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
100 Manat
Taleye garaýas Allah'yñ ýazan gowy gunine iterýäs!!!
Turkmenistan, Ahal, Aşgabat,
Goşulan wagty 1 hepde öň

Giňişleýin maglumat

(Taleýe garaýas durmuşhyñ kynlycygni cözýäs) durmuşhyñ'da gizli doga_jynlar bami bileliñ bulary bedenñiz'den ve ruhyñyz'dan aýyralyñ wagtyñ gecmegi bn gaýtalanmagna ýol bermers gel habarlaşhyñ sizi'de gowy gunere gowuşhdyralyñ. (Hasta bolsañ saglyk berers, caga zarmi caga dogur'dars, maşhgala bulaşhyk'mi agzy_birlige ugrukdyrs, söýdüñ söýmedi'mi şhony söýdürers, mañlaýyñ acylanok'mi bagtyñy acars, edeniñ ugruna dami ýagşhylyga ugruk'dyrs, işhleriñ şhowly dami işhli kärli eders) hemme'si müñlerçe ynsan islegi hasyl boldy gel sene durma gel habarlaşh islegiñe ýet ýet sene ýet ýet arzuwlaryña ýet hany gel habarlaşh [ýagdaýyñ pes bolsa alada etme biz hudaýym ucin size komek eders] Allah'a ynansañ bize'de ynanyñ!!! Instagram;@ybrayym_h1 WhatsApp;+99363090822 e-mail;ybrayymabyh@gmail Tel;863090822 imo;+99365126492 Taleye garaýas Allah'yñ ýazan gowy gunine iterýäs!!!
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936309xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Ybrayym
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  100 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936309xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Ybrayym
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Turkmenistan, Ahal, Aşgabat