Türkmen dili Türkmen dili

Redmi 6 satyan

Goşulan wagty 2 aý öň
ID #6251
1 - 2 of 3
2400 Manat
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Redmi 6 satyan
Goşulan wagty 2 aý öň

Giňişleýin maglumat

Korobkasy hemme zady bar . Satmagyn sebabi pul sebap

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Jeren
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  2400 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936277xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Jeren
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri