Türkmen dili Türkmen dili

J2 16

Goşulan wagty 3 hepde öň
ID #12049
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
2400000 Manat
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
J2 16
Goşulan wagty 3 hepde öň

Giňişleýin maglumat

Satlyk j2 16 ulanybermeli hemme zady işlea karobga zadam bar dapalnitel 2 battarey berjek telfonyn oz batareyi ! baha 4.900 koneden gowy baha sypdyrman J2 16
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  6144xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Nepes
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  2400000 Manat
  Habarlaşmak üçin 6144xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Nepes
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri