Iphone 6S 128 gyz ullanan 1 eyesi renki golk

Goşulan wagty 3 aý öň
ID #4018
QR CODE
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
18 Manat
Ýagdaýy: Ulanylan
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Iphone 6S 128 gyz ullanan 1 eyesi renki golk
Goşulan wagty 3 aý öň

Giňişleýin maglumat

kichirak chyzyklary bar yeri ag. hemme zady bar

Additional information

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Seller's picture

  Arslan

  Bahasy naçe?
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  18 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936188xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri