Türkmen dili Türkmen dili

Cip 4 micro

Turkmenistan, Balkan, Balkanabat
Goşulan wagty 1 hepde öň
ID #6581
1 photo
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Ulanylan
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Cip 4 micro
Turkmenistan, Balkan, Balkanabat,
Goşulan wagty 1 hepde öň

Giňişleýin maglumat

Cip 4 micro arassa ulannan orginally

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Debu
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin 9936354xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Debu
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Turkmenistan, Balkan, Balkanabat