Türkmen dili Türkmen dili

A3 2017

Turkmenistan
Goşulan wagty 9 aý öň
ID #3666
1 photo
12500 Manat
A3 2017
Turkmenistan,
Goşulan wagty 9 aý öň

Giňişleýin maglumat

Gaty gyssagly paket telefon garantiyada beryan bir yerindede degim yok usdada barladyp goray arkyn koneden 12500 onsuk bolya sugun erte aljaga

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Myhman
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  12500 Manat
  Habarlaşmak üçin No phone nuxxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Myhman
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Turkmenistan