Türkmen dili Türkmen dili

Gyzyl chehol

Goşulan wagty 2 hepde öň
ID #12693
1 - 2 of 2
Paýlaş
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Täze
Gyzyl chehol
Goşulan wagty 2 hepde öň

Giňişleýin maglumat

Gyzyl chehol ulanylmadyk taze mi note 6 pro Gyzyl chehol
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936141xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936141xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri