Türkmen dili Türkmen dili

Kampyuter notbuk satyan

Goşulan wagty 2 aý öň
ID #11244
1 - 2 of 2
Paýlaş
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Ulanylan
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Kampyuter notbuk satyan
Goşulan wagty 2 aý öň

Giňişleýin maglumat

Notbook yagdayy gowy aljak adam bolsa ylalasyk bar Kampyuter notbuk satyan
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936518xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Aymyrat
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936518xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Aymyrat
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri