Türkmen dili Türkmen dili

Išlemeÿän monitor dell 19 dÿum satyn alÿarys

Goşulan wagty 1 aý öň
ID #11330
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
Bahasyny soraň
Išlemeÿän monitor dell 19 dÿum satyn alÿarys
Goşulan wagty 1 aý öň

Giňişleýin maglumat

Išlemeÿän monitor dell Daÿym alÿarys Išlemeÿän monitor dell 19 dÿum satyn alÿarys
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  86564xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Arslanaly
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin 86564xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Arslanaly
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri