Türkmen dili Türkmen dili

Domashny kompyuter

Goşulan wagty 8 aý öň
ID #8266
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
2000 Manat
Ýagdaýy: Ulanylan
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Domashny kompyuter
Goşulan wagty 8 aý öň

Giňişleýin maglumat

Yagdayy gaty gowy pul gerekligi ucin satyan, patstawkasy bilen bile berjek yeri dashoguz gorogly suratyny goyyp bolanok imodan iberyan Domashny kompyuter
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  6454xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Baky
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  2000 Manat
  Habarlaşmak üçin 6454xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Baky
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri