Türkmen dili Türkmen dili

Aoc satyan 4gb donanak dick bilen berjek

Goşulan wagty 3 aý öň
ID #10183
1 - 2 of 2
16000 Manat
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Aoc satyan 4gb donanak dick bilen berjek
Goşulan wagty 3 aý öň

Giňişleýin maglumat

16000 mlyon
Отправить сообщение продавцуНачать переписку на сайте

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  16000 Manat
  Habarlaşmak üçin +993 6295xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri