Türkmen dili Türkmen dili

Соны камера гул ялы ишлап дур

Goşulan wagty 1 hepde öň
ID #11925
1 photo
Paýlaş
1000 Manat
Ýagdaýy: Ulanylan
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Соны камера гул ялы ишлап дур
Goşulan wagty 1 hepde öň

Giňişleýin maglumat

Чипа душиря Соны камера гул ялы ишлап дур
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936588xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  1000 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936588xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri