Türkmen dili Türkmen dili

Мягкие игрушки

Goşulan wagty 1 hepde öň
ID #11584
1 photo
600 Manat
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Мягкие игрушки
Goşulan wagty 1 hepde öň

Giňişleýin maglumat

Мики маус 1.25см и мини маус 95 см
Отправить сообщение продавцуНачать переписку на сайте

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Мммммм
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  600 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936402xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Мммммм
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri