Türkmen dili Türkmen dili

PARTA DEDISKI OKUWCYLAR UN

Goşulan wagty 2 aý öň
ID #12309
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
500 Manat
PARTA DEDISKI OKUWCYLAR UN
Goşulan wagty 2 aý öň

Giňişleýin maglumat

TAZE ACYLMADYK PAKET DURLI RENKLERI BAR
ELTIP BERMESI MUGUT PARTA DEDISKI OKUWCYLAR UN
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  6467xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  osman
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  500 Manat
  Habarlaşmak üçin 6467xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  osman
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri