Türkmen dili Türkmen dili

MATOR TOKLY

Goşulan wagty 1 aý öň
ID #12310
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
800 Manat
Ýagdaýy: Ulanylan
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
MATOR TOKLY
Goşulan wagty 1 aý öň

Giňişleýin maglumat

TAZE ACYLMADYK PAKET DURLI
RENKLERI BAR ELTIP BERMESI MUGUT
3 YASA CENLI BOLYAR MATOR TOKLY
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  6467xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  osman
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  800 Manat
  Habarlaşmak üçin 6467xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  osman
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri